XỬ LÝ DỮ LIỆU GIS
Việt An Software là đơn vị chuyên tư vấn và xử lý dữ liệu GIS theo nhu cầu của khách hàng.
Với đội ngũ cán bộ tay nghề cao, nhiều năm công tác trong ngành, chuyên về các lĩnh vực sau:

 • Nghiên cứu hiện trạng dữ liệu, xây dựng quy trình, thực hiện chuẩn hóa và chuyển đổi các định dạng dữ liệu GIS sang ShapeFile hoặc GeoDatabase hoặc ngược lại. Các định dạng cụ thể như sau:
 • AutoCAD (*.dwg, *.dxf, *.dgn)
 • MapInfo (*.tab, *.mif)
 • MicroSation (*.dwg, *.dxf, *.dgn) của Bentley
 • Excel (*.xls, *.xlsx), Access (*.mdb) của Microsoft
 • Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS chuyên ngành
 • Chuyển đổi hệ tọa độ dữ liệu GIS từ HN72 sang VN2000, WGS84 sang VN2000 và ngược lại.
 • Tích hợp với các số liệu định vị từ các thiết bị đo GPS
 • Tích hợp với các CSDL chuyên ngành khác của khách hàng
 • Chuẩn hóa topology, geometry, network và biên tập metadata
 • Phân tách, hợp nhất và biên tập bản đồ các chuyên đề theo đơn vị hành chính.