Sản phẩm

Phần mềm giám sát môi trường Viet an EMS

Viet An EMS là hệ thống phần mềm giám sát môi trường giúp người sử dụng theo dõi các tiêu chuẩn chất lượng môi trường trực tuyến. Hệ thống có thể giám sát dữ liệu truyền từ các trạm quan trắc khí thải, nước thải, nước mặt và nước ngầm.

Cấp Nước

Việt An Software cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp cấp nước.

 

Môi Trường

Giải pháp giám sát chất lượng môi trường Online

Viễn Thông

Việt An Software cung cấp các giải pháp và công nghệ về thiết bị đồng bộ mạng có khả năng đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng.

 

Điện lực

Việt An Software cung cấp giải pháp đo lường và phân tích online trong quản lý và vận hành mạng lưới điện.

Lĩnh Vực Khác

Việt An Software cung cấp các thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông, đào tạo và tư vấn giải pháp cho các doanh nghiệp.