GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH
HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
Việt An Software cung cấp cho các doanh nghiệp truyền hình cáp, doanh nghiệp viễn thông các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS để quản lý và vận hành mạng lưới viễn thông, hỗ trợ thiết kế mạng lưới, hỗ trợ khảo sát lắp đặt đường dây mới hay lắp đặt mới thuê bao.

Quản lý thông tin về số liệu vận hành hệ thống mạng cáp quang

Ứng dụng công nghệ GIS để khai thác các lớp dữ liệu từ hệ thống GIS của hệ thống mạng cáp quang. Quản lý thông tin về số liệu vận hành hệ thống mạng cáp quang như các cung đoạn cáp quang, măng xông, ODF, vị trí kết nối, thể hiện sơ đồ hệ thống cáp quang trên bản đồ địa dư, tình hình sự cố mạng cáp quang

 

Quản lý sự cố một cách nhanh chóng

Giải pháp phần mềm cho hệ thống viễn thông giúp quản lý sự cố một cách nhanh chóng, quản lý cũng như tìm kiếm các loại tài sản một cách dễ dàng, theo dõi thông tin của từng đối tượng trên mạng lưới

 

Hỗ trợ các cán bộ quản lý giám sát được hiện trạng hệ thống ngoài văn phòng

Giải pháp phần mềm trong viễn thông hỗ trợ các cán bộ quản lý giám sát được hiện trạng hệ thống ngoài văn phòng lập được các danh mục yêu cầu, tự động chuyển yêu cầu đến nhân viên ngoài hiện trường, có thể cập nhật trạng thái của nhân viên ngoài hiện trường về văn phòng thông qua thiết bị di động. Kết nối trao đổi thông tin giữa văn phòng và hiện trường giúp thu thập và giám sát thông tin nhanh chóng và chặt chẽ hơn góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc