GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO QUẢN LÝ CẤP NƯỚC
Việt An Software cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp cấp nước trong việc thu thập thông tin và xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước, quản lý và vận hành được tài sản, quản lý được thông tin vi phạm sự cố, quản lý việc lắp đặt bảo dưỡng hay súc xả đường ống, kết nối và truy suất dữ liệu định vị GPS, hệ thống SCADA, quản trị hệ thống phân quyền và người dùng, hỗ trợ công tác ghi thu in phiếu báo, đảm bảo thực hiện đươc các nhu cầu trong quản lý mạng lưới cũng như trong thống kê, báo cáo, hiện đại hóa công tác quản lý chăm sóc khách hàng

 

Kết nối dữ liệu trực tiếp phân tích thất thoát và tối ưu hóa mạng lưới cấp nước

Giải pháp phần mềm tích hợp GIS – SCADA – Thủy lực để chuẩn đoán nhanh các sự cố về mạng lưới, ghi nhận các giá trị đồng hồ trực tiếp trên máy tính mà không cần đến hiện trường, kết nối với dữ liệu SCADA và Billing hiện hữu của mạng lưới để phân tích thất thoát và tối ưu hóa mạng lưới, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, thông tin sự cố được cập nhật nhanh chóng để phục vụ khách hàng tốt nhất.

 

Phần mềm được triển khai trên nhiều thiết bị

iArcASSET for Water được xây dựng và phát triển dựa trên cấu trúc và công nghệ lõi ArcGIS Engine dùng để: quản lý tập trung dữ liệu cho toàn mạng lưới, được kết nối với cơ sở dữ liệu SCADA và Billing hiện hữu của mạng lưới để phân tích thất thoát nước và tối ưu hóa mạng lưới cấp nước. Tăng cường sự phối hợp các phòng ban liên ngành, thông tin sự cố mạng lưới được cập nhật nhanh chóng để phục vụ khách hàng tốt nhất. iArcASSET for Water được triển khai trên 3 giải pháp là WebGIS, Mobile và Destop.

Ứng dụng phần mềm cho giải pháp WebGIS

iArcASSET for Water được triển khai theo giải pháp WebGIS nhằm giúp khai thác dữ liệu từ xa, tra cứu chỉ số nước và lịch cắt nước, thông báo lịch ngừng cấp nước, hiển thị bản đồ DataLogger.

 

Ứng dụng phần mềm cho giải pháp Mobile

iArcASSET for Water được triển khai theo giải pháp Mobile phục vụ đội công tác ngoài hiện trường giúp ghi chỉ số nước mới, in phiếu báo và hóa đơn tiền nước, đồng bộ được hệ thống Billing, quản lý phiên lộ trình và kiểm tra khách hàng chưa đọc chỉ số.

Ứng dụng giải pháp phần mềm trên Destop

iArcSSET for Water trên Destop là một hệ thống quản trị tổng thể giúp quản lý mạng lưới, khách hàng, chất lượng nước, vật tư, biểu đồ và thống kê tài sản.

Phần mềm mô hình thủy lực WaterGEM

Việt An Software còn cung cấp giải pháp phần mềm WaterGEM ứng dụng mô hình hóa thủy lực, mô phỏng chất lượng nước trong hệ thống phân phối nước, xây dựng mô hình không gian địa lý và tích hợp các công cụ quản lý. Cung cấp một môi trường làm việc dễ dàng cho phép người dùng có thể phân tích, thiết kế, tối ưu hóa hệ thống cấp nước.

 

Lợi ích iArcASSET for Water:


Quản lý thông tin sự cố, theo dõi các cảnh báo, xử lý nhanh các thông tin sự cố xảy ra trên mạng lưới.

Quản lý thông tin cải tạo có kế hoạch cải tạo và tra cứu lịch sử làm giảm chi phí sửa chữa, bảo trì tài sản trên mạng lưới.

Phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các sự cố trên mạng lưới cấp nước từ đó làm giảm thất thoát nước.


Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng từ việc kiểm tra thông tin khách hàng, xác định vị trí khách hàng có nhu cầu đấu nối mới.

Giảm thời gian, giảm chi phí cho việc đi ghi chỉ số, xuất hóa đơn., giảm thất thu từ việc ăn chặn đồng hồ nước.

Lập kế hoạch kiểm kê tài sản, bảo trì, sửa chữa định kì, thay mới được nhanh chóng và chính xác hơn.

<

>

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CẤP NƯỚC

 

Biên tập cập nhật bản đồ mạng lưới

Phần mềm cung cấp bộ công cụ số hóa và cập nhật thông tin tài sản trên mạng lưới, công cụ nhập và xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau, công cụ hỗ trợ trình bày bản đồ

 

Hiển thị bản đồ nền Online

Phần mềm cung cấp công cụ hiển thị dữ liệu nền Online (Goolge Map) giúp hiển thị trực quan các đối tượng có trên bản đồ.

Quản lý thông tin trên mạng lưới

Cung cấp công cụ xác định khách hàng trùng mã, đồng bộ thông tin khách hàng từ Billing
Mô phỏng vận hành: hỗ trợ người ra quyết định vận hành đóng Van, mở Van giúp người vận hành biết trước ảnh hưởng của thao tác đóng/mở Van, xác định những Van cần đóng khi biết vị trí sự cố trên bản đồ.
Quản lý thông tin sự cố: cập nhật các thông tin liên quan đến việc xử lý sự cố, theo dõi các cảnh báo, xử lý thông tin và lập các loại báo cáo liên quan đến sự cố.
Quản lý thông tin cải tạo: lập kế hoạch cải tạo đường ống, quản lý kế hoạch cải tạo, tra cứu lịch sử và lập báo cáo cải tạo.
Quản lý thất thoát nước: khoanh vùng kiểm tra thất thoát nước, tra cứu thông tin thất thoát của một khu vực.

 

Phát triển khách hàng và thống kê các loại tài sản trên mạng lưới

Xác định khách hàng có nhu cầu đấu nối mới, đánh dấu vị trí khách hàng nhập thông tin xác định.
Phần mềm cung cấp công cụ cho phép thống kê xác định các tài sản hiện có trên mạng lưới theo các điều kiện khác nhau.

 

Liên kết hệ thống Billing

Đồng bộ thông tin khách hàng từ Billing qua, nhập chỉ số tiêu thụ nước, kiểm tra danh sách các khách hàng trùng mã.