Thiết kế và lập chương trình quản lý vận hành mạng cáp quang trên nền GIS thuộc hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật (PMIS) – Chi nhánh tổng Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công Ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực TP HCM

Công ty Công nghệ Thông Tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại 138 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động vào ngày 01/08//2010 với ngành nghề chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2015 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Việt An (Việt An Software) đã kí kết hợp đồng Cung cấp dịch vụ xây dựng chương trình phần mềm quản lý vận hành cáp quang trên nền GIS thuộc hệ thống thông tin quản lý kĩ thuật (PMIS) cho Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin dự án như sau

 • Tên chủ đầu tư: Chi nhánh tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực TP.HCM.
 • Dự án thuộc gói thầu: Thiết kế và lập chương trình quản lý vận hành mạng cáp quang trên nền GIS thuộc hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật (PMIS).
 • Thời gian thực hiện: 02 tháng.

Kết quả đạt được

 • Chương trình đã vận hành được hệ thống cáp quang trên nền GIS.
 • Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng.
 • Hiển thị bản đồ mạng cáp quang.
 • Cập nhật thông tin Cung đoạn, Tuyến cáp, Măng xông, Nhà trạm, Hộp phối quang.
 • Chỉnh sửa, thêm, xóa thông tin không gian cho đối tượng quản lý trên bản đồ.
 • Tìm vị trí sự cố trên Cung đoạn tuyến giáp.
 • Thống kê các báo cáo.
 • Quản lý trực vận hành.
 • Dữ liệu vận hành được ghi theo ngày, giờ.
 • Xử lý được yêu cầu real time/batch.
 • Yêu cầu xử lý online/offline: phần mềm cần xây dựng để hệ thống có khả năng hoạt động 24/24. Thời gian downtime trong giờ làm việc không quá 8h.
 • Yêu cầu bảo mật: hệ thống đảm bảo mỗi end-user có một account được cung cấp quyền truy cập. phù hợp và kết nối với mỗi account trên hệ thống AD chung của tổng công ty.
 • Yêu cầu backup/sao lưu giữ liệu: Ghi log lại các thao tác cập nhật của các user.

Quý khách cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ: 32 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 8 6296 2667 – Fax: +84 8 6296 2668

Mobile:       +84 912 858 448 (Mr. Dương)

Email:         sales@vietan-enviro.com