Khảo sát hệ thống và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản iArcASSET for water cho Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

Ngày 20 đến 22 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm Việt An đã khảo sát triển khai và hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý tài sản iArcASSET for Water cho công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ 2

Cán bộ nhân viên của VietAn Software đã tiến hành khảo sát, trình bày hiện trạng cơ sở hạ tầng hiện có của đơn vị, đề xuất nâng cấp hệ thống để đảm bảo cơ sở hạ tầng cho phần mềm quản lý tài sản được vận hành tốt nhất sau khi đưa vào sử dụng.

Đồng thời, công ty rất chú trọng đầu tư về nguồn nhân lực tham gia hệ thống. Chính vì thế công ty cũng đã tổ chức buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm cho cán bộ công nhân viên công ty Cổ Phần Cấp nước Cần Thơ 2. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên khi đưa vào vận hành hệ thống được thuận tiện hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng