Đào tạo sử dụng phần mềm ghi chỉ số nước bằng điện thoại di động cho công ty cấp nước Đồng Nai

Sáng nay công ty Việt An phần mềm đã triển khai chương trình đào tạo sử dụng phần mềm ghi chỉ số nước bằng điện thoại di động cho hơn 70 cán bộ NV thuộc công ty cấp nước Đồng Nai.

Hiện nay công ty phần mềm Việt An đang cung cấp giải pháp này cho nhiều đơn vị, phần mềm này là chức năng:

+ Trọng hóa đơn, phiếu báo qua máy in di động (cực kỳ nhỏ gọn)
+ Hỗ trợ định vị khách hàng.
+ Quản lí phiên lộ trình.
+ Tự đồng bộ như hệ thống Thanh toán
+ Giúp tra cứu lịch sử sản lượng của khách hàng dễ dàng.
+ Quản trị và phân quyền
+ …

Ngoài tất cả các chức năng trên, phần mềm còn này nhiều chức năng khác, đây là một trong những giải pháp giải quyết bài toán tương đối tiết kiệm thời gian và nhân công cho tất cả nghiệp doanh.

Nếu đơn vị nào quý Đặng không có nhu cầu về phần mềm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí giải pháp phù hợp nhất!

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đào tạo: