Dịch vụ

Đào Tạo

Việt An cung cấp giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp.

Xử lý GIS

Việt An thiết kế, xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp

 

Phần Mềm

Việt An là đối tác chính hãng của nhiều sản phẩm, chuyên cung cấp bản quyền phần mềm cho các doanh nghiệp

Phần Cứng

Việt An cung cấp giải pháp đo lường và phân tích online, giải pháp phần cứng cho các doanh nghiệp.