CUNG CẤP BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
Việt An Software là đối tác chính hãng của các công ty, chuyên cung cấp các bản quyền phần mềm cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu

Đối tác chính hãng của ESRI

Công ty Cổ phần phần mềm Việt An hiện nay là đối tác chính hãng của ESRI và là nhà phân phối các sản phẩm, các phần mềm của hãng ESRI.
– EDN (Esri Developer Network) standard with ArcGIS for Destop basic
– ArcGIS for Server Enterprise
– ArcGIS for Server Workgroup
– ArcGIS Engine Developer Kit
– ArcGIS for Destop
– ArcGIS runtime Basic
– ArcGIS Runtime SDK

 

Cung cấp license phần mềm bản quyền của hãng Bentley

– Bentley WaterGEMS
– Bentley SewerGEMS

 

Những phần mềm bản quyền khác

– Windows Server
– SQL Server

Một số phần mềm cụ thể

 

ArcGis cho máy bàn (ArcGIS for Desktop)

ArcGIS Desktop là một nền tảng của việc xây dựng, biên tập và phân tích kiến thức đia lý và cải thiện việc ra quyết định của bạn. Phần mềm ArcGIS for Desktop bao gồm những công cụ và dữ liệu sẵn sàng để sử dụng cho việc xây dựng các mô hình quy trình, đoạn mã và quy trình làm việc nhằm giúp bạn có những câu trả lời, những dự đoán tốt hơn và kiểm tra các mối quan hệ trong dữ liệu của mình.
• ArcGIS for Desktop Basic
• ArcGIS for Desktop Standard
• ArcGIS for Desktop Advanced
• ArcGIS Explorer
• ArcReader
• Desktop Extension

 

ArcGIS cho máy chủ (ArcGIS for Server)

ArcGIS for Server cho phép bạn tạo, quản lý và phân phối các dịch vụ GIS trên nền Web để hỗ trợ cho các máy tính để bàn, thiết bị di động và cả các ứng dụng bản đồ Web.

ArcGIS for Server cung cấp một nền máy chủ GIS mở rộng, vì thế nó có thể được triển khai trên một máy đơn lẻ để hỗ trợ cho nhiều nhóm làm việc nhỏ, hoặc có thể được phân phối trên nhiều máy chủ nhằm hỗ trợ cho các ứng dụng của một tổ chức lớn. Nó cũng có thể triển khai ArcGIS for Server trên nền tảng của Điện toán đám mây.

 

3. ArcGIS cho thiết bị di động (ArcGIS for Mobile)

ArcGIS Mobile hỗ trợ cho các tổ chức trong việc cung cấp các tính năng GIS và dữ liệu từ máy chủ trung tâm tới các loại thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng phần mềm ArcGIS Mobile để triển khai các ứng dụng thông tin địa lý di động trực quan và hiệu quả nhằm nâng cao độ chính xác cũng như cải tiến sự phổ biến của dữ liệu GIS trong tổ chức của bạn.

Các ứng dụng dễ dùng ArcGIS Mobile cho phép ngay cả những nhân viên thực địa không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin địa lý có thể làm:
+ Thành lập bản đồ
+ Truy vấn không gian
+ Vẽ phác thảo
+ Tích hợp với Hệ thống định vị toàn cầu “GPS”
+ Biên tập dữ liệu GIS

 

ArcGIS for Developers (Software Development Kits – SDKs)

Esri cung cấp các công cụ, các thành phần và phần mềm nhằm giúp bạn: Xây dựng và triển khai các ứng dụng GIS trên đa nền tảng, Xuất bản và sử dụng các dịch vụ web GIS dạng REST hoặc SOAP, Tạo các bản đồ đơn giản từ dữ liệu vốn có trong tổ chức của mình.

• Web APIs
• Developer Network
• ArcGIS Engine
• ArcGIS for Java
• ArcGIS for .Net

 

ArcGIS Online

ArcGIS Online tạo ứng dụng và bản đồ tương tác, sau đó chia sẻ cho mọi người một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không phải cài đặt hay thiết lập gì cả.

Một nền tảng thành lập bản đồ mới cho cơ quan của bạn, cách bạn có thể dễ dàng cải thiện việc hiệu chỉnh bản đồ Web, nâng cao số lượng người xem cũng như triển khai các ứng dụng một cách dễ dàng.

 

7. Esri Production Mapping

Esri thành lâp và sản xuất bản đồ “Esri Production Mapping” (trướcđây là PLTS cho Arcgis-Foundation*) giúp các tổ chức sản xuất về lĩnh vực địa không gian có thẩm quyền thu được lợi ích lớn trong kinh doanh bằng cách quản lý và xuất bản các sản phẩm dữ liệu và bản đồ có độ chính xác cao từ những nguồn tài nguyên hạn hẹp. Nó cung cấp một môi trường làm việc rộng khắp và chia sẻ cho các đội làm việc có quy mô khác nhau để nâng cao chất lượng cũng như giá trị cho các sản phẩm dữ liệu không gian địa lý và bản đồ thông qua các tiêu chuẩn hóa, quy trình lặp đi lặp lại, và lên cấu hình hóa cho cả quy trình sản xuất của bạn.

 

Phần mềm Bentley WaterGEM

WaterGEMS cung cấp một môi trường làm việc dễ dàng cho phép người dùng có thể phân tích, thiết kế, tối ưu hóa hệ thống cấp nước. WaterGEMS có thể vận hành trên các phần mềm sau: Micro Station, AutoCAD, chế độ độc lập Stand Alone và đặc biệt là ArcGIS.