GIẢI PHÁP GIS TRONG TRUYỀN TẢI
VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN
Việt An Software chuyên tư vấn và cung cấp các thiết bị phần cứng cho các công ty có nhu cầu. Đặc biệt chuyên tư vấn và cung cấp cấu hình phù hợp cho máy chủ cho các đơn vị có nhu cầu phần mềm hệ thống.
– Giải pháp máy chủ cho tổng công ty
– Cấu hình máy trạm cho bộ phận phòng ban


Máy chủ
Máy trạm

Những thiết bị về phần cứng để thiết lập một server cũng tương tự như PC nhưng điểm khác nhất chính là độ tin cậy và hiệu năng của các loại linh kiện trên máy chủ cao hơn của các loại máy tính thông thường rất nhiều, chúng được thiết kế và liên kết chặt chẽ với nhau nhằm hạn chế tối đa lỗi. Ngoài ra thiết bị phải đảm bảo khả năng chịu tải cao với tốc độ làm việc tốt nên việc sử dụng một PC cấu hình cao làm server hoàn toàn có thể nhưng hiệu năng mà nó cung cấp sẽ chẳng bao giờ bằng được các loại máy chủ với chip chuyên dụng. Việt An sẽ khảo sát hệ thống công ty và đưa những tư vấn phù hợp nhất cho đơn vị.